PM FÖR SPECIALKLUBBARNAS
OFFICIELLA UTSTÄLLNING

PÅ TORSTA LANTBRUKSGYMNASIUM 25 MAJ 2014

Deltagande klubbar

Jämtland/Härjedalens stövarklubb                                                           Sv. spaniel & retrieverklubben J/H avd.
Jämtland/Härjedalens beagleklubb                                                          Nedre norra fågelhundsklubben
Jämtland/Härjedalens taxklubb                                                                                     Jämtland/Västernorrlands vorstehklubb
Jämtlands läns dreverklubb                                                                    Svenska bassetklubben/Norra avdelningen
Svenska schweisshundklubben                                                                                    Specialklubben för kontinentala fågelhundar

Medlemskap

Utställare skall vara medlem i respektive rasklubb (moderklubb). Medlemsavgifter skall inbetalas till respektive klubbs postgirokonto. Medlemskap är obligatoriskt för att resultaten skall registreras. Eventuella förfrågningar kan göras till respektive specialklubb (se omstående sida)

Anmälningsavgifter

Bassets: Valpkl.: Gratis Junkl, Ukl,Jkl/Bkl, Ökl, Chkl, Vetkl,:  220:-- 

Drever: Valpkl.: Gratis, Vetkl: 100:--,  Junkl, Ukl,Jkl/Bkl, Ökl Chkl,:  250:-- 

Beagle: Valpkl, Chkl, Vetkl: 100:--,  Junkl, Ukl,Jkl/Bkl, Ökl:  250:-- 
Tax  Valpkl: 150:--: Junkl, Ukl, Jkl/Bkl, Ökl, Chkl.: 250:-- Vetkl. 150:--

Stövare Valpkl. Vetkl: 250:--,  Junkl, Ukl,Jkl/Bkl, Ökl Chkl,,:  300:-- 

Vorsteh Valpkl. Vetkl:  Gratis,  Junkl, Ukl,Jkl/Bkl, Ökl, Chkl : 250:--  

Spaniel & retriever Valpkl. Vetkl: 200:--.Junkl, Ukl, Jkl/Bkl, Ökl Chkl,:  300:--

Setter & pointer Valpkl, Vetkl 100:--  Junkl, Ukl, Jkl/Bkl, Ökl Chkl, 250:--

Schweisshund: Valpkl, 150:--  Junkl, Ukl, Jkl/Bkl, Ökl Chkl,Vetkl: 260:--

Kontinentala fågelhundar:  Valpkl.Chkl, Vetkl: 150:--,  Junkl, Ukl,Jkl/Bkl, Ökl,:  250:-- 

Klassindelning

Valpklass I 4-6 månader, Valpklass II 6-9 månader, Juniorklass 9-18 månader, Unghundsklass 15 –24 månader, Bruks-/jaktprovsklass (meriter erfordras) 15 mån -, Öppenklass 15 mån -  Championklass (meriter erfordras) Veteranklass 8 år -
OBS ! Anmälan kan endast ske till en klass

Ansvar för kataloguppgifter

Riktighet av uppgifter åvilar anmälan, fyll därför i Er anmälan med fullständiga och korrekta uppgifter, samt skriv tydligt.

Anmälan görs till

Respektive klubbansvarig. Adress finns på omstående sida
Anmälningsavgift insättes på: Pg 93 85 96 - 4 (Specialhundklubbarna)
Både anmälan och avgift måste vara insända för deltagande
Anmälan kan också göras via Internet:  http://www.jhkk.se
länka till Tävlingsanmälan  och på Anmälan Specialklubb

Sista anmälningsdag

Anmälan poststämplat den 23 april 2014,  sista inbetalningsdag till Pg 26/4
OBS ! Då vi tidigare haft svårigheter med identifiering av inbetalda anmälningsavgifter måste anmälarens namn, hundens namn och ras alltid anges på inbetalningskortet

Övrigt

Parkering finns i anslutning till utställningsområdet
Vaccination i enlighet med SKK:s bestämmelser
Servering Kafé finns på området. Öppet 10.00-17.00
Hotell & camping                 Torsta vandrarhem 070-390 50 39
Östersunds turistbyrå 063-14 40 01       
                                                                  First hotell 063-12 76 60       
                                            Scandic hotell 063 - 685 86 00
Valpar under 4 månader äger ej tillträde till utställningsområdet.
Domare vid utställningen
Stövarraserna                      Beagle, Drever, Schweisshundar                                                                                        Mats Jonsson
Taxar Bassets Övriga fågelhundsraser tillhörande SKF                                                                 Arvid Göransson                                                                                                                    
Flat coated, labrador retriever                                                                                                                                                 Filip Jonsson                                                                       
Övr retriever                                                                                                                                                    Lena Hägglund
Samliga spaniels                                                                                                                                 Karin Linde Klerholm
Brittiska fågelhundar                                                                                                                                 Lena Nordin                                                             
Vorsteh, Münsterländers, Viszla,                                                                                                              Fredrik Norgren                                                                                                                  

 

 

Klubbuppgifter

Kontaktpersoner                                                                                   Medlemsavgift                                           Pg gällande medlemsavgifter
Jämtland/Härjedalens stövarklubb                                  395:--                                                           Bg 195-7182
Carina Adolfsson, Rise 434  830 51 Offerdal   Tel 0640-34184
Mail:   carina.fredrik@telia.com

Jämtland/Härjedalens beagleklubb                                  310:--                                                         83 24 00 - 6

Catharina Karlstrand, Carl Forsells v 11  835 40 Nälden  Tel 0640-209 70

                      Mail:              catharina.karlstrand@bredband.net

Jämtlands läns dreverklubb                                            350:--                                                         44 67 23 – 9
Erik Wassdahl, Långgatan 66  830 60 Föllinge  Tel  070–248 06 90
Mail:  erikisak67@gmail.com

Jämtland/Härjedalens taxklubb                                       250:--                                                         62 41 92 - 1
Marie Kvenild, Granbo 117, 836 95 Ås     Tel 063-30072    070-306 16 17
Mail   marie.kvenild@telia.com

Sv spaniel och retrieverklubben J/H                                350:--                                                         182 68 98 - 7

Jenny Persson, Hara 258, 832 94 Orrviken  TEL  073-806 25 76,
Mail: utstansvarig@ssrk-jh.se

Nedre norra fågelhundsklubben                                      350:--                                                         34 59 80 - 7
                      Vibeke L Andersson, Per Magners v 14  832 96 Frösön   Tel 070-2735531
Mail   faulfossen@gmail.com

Jämtland/Västernorrlands vorstehklubb    375:--                                                         50 12 63 - 8

                      Bodel Göransson, Sportstugev 5  832 96 Frösön Tel  063-512404, 070-6740284
Mail:  bodel.goransson@jll.se

Svenska bassetklubben/ Nordöstra avd     220:--                                                         79 08 27-0
                      Bengt Olsson, Ås 114  865 91 Alnö  Tel 060- 58 93 02  070 158 76 41
                      Mail: ninnigardens@gmail.com

Specialklubb för Kontinentala fågelhundar                                                                                      
                      Yvonne Hansén, Kila Apaltorp Furusta  611 90 Jönåker  Tel 0155- 721 17  070 558 46 00
                      Mail: nuitstaxar@hotmail.com

Schweisshundklubben                                                    300:--                                                         98 50 17-3
                      Anette Svärd, Sävastebo 111, 743 86 Bälinge Tel 018-356262  0722-26 73 00
                      Mail: utstallning@svshk.org

 

VÄLKOMMEN TILL EN TREVLIG HUNDDAG I ÖSTERSUND