Kennelkonsulenter

En kennelkonsulent besöker hunduppfödare som är medlemmar i Svenska Kennelklubben eller i någon av SKKs läns- eller specialklubbar och tittar på kennelanläggningar. Kennelkonsulenten besöker även de hundpensionat och hunddagis som har hänvisning genom SKK.
Även den enskilde medlemmen som driver uppfödning i liten skala är föremål för konsulentens intresse och kan åtnjuta dennes service. Vid besöket tittar konsulenten i första hand på hundarnas miljö och hur de mår.

Hunduppfödningen kan förekomma dels i mindre skala, vilket ofta sker i bostaden, dels i större, då det blir aktuellt med särskild kennelanläggning av mer eller mindre omfattande slag. En sådan kennelanläggning måste uppfylla vissa krav när det gäller box-storlek, värme, ventilation etc. Naturligtvis måste även tillfredsställande rastgårdar finnas. Det är också mycket viktigt att kenneln inte håller flera hundar än anläggningen tål med hänsyn till utrymmen och personal.
Jordbruksverkets föreskrifter (SJV FS 1999:111 saknr L102) är vägledande i denna del. Kennelkonsulentens uppgift är även att informera om frågor som till exempel djurskyddslagen, hundvård och de hälsoprogram som beslutats av SKK.
I SKK: s stadgar finns regler om hundhållning och konsulenten är till för att hjälpa uppfödarna att följa dem. Kennelkonsulenten kommer som regel alltid oanmäld, detta för att kunna få en uppfattning om hundens dagliga miljö.

Vad leder besöket till
De allra flesta besök är positiva både för uppfödare och för konsulent. Genom verksamheten får SKK en personlig kontakt med landets hunduppfödare.
Vid varje besök skrivs ett protokoll, som uppfödaren får en kopia av direkt vid besöket. Konsulenten skickar samma dag originalet till SKK, som vidarebefordrar kopior till djurskyddsinspektören i den kommun där uppfödaren bor.
Vid tillfredställande förhållanden hänvisar SKK valpköpare till uppfödaren. I de fall där det råder missförhållanden påpekas dessa och i så gott som samtliga fall rättar uppfödaren till bristerna inom föreskriven tid.
Om uppfödaren nonchalerar att förbättra hundhållningen trots upprepade påstötningar överlåter konsulenten ärendet till SKK/UKK (SKK:s Uppfödar- och Kennelkonsulentkommitté) och/eller aktuell kommuns djurskyddsinspektör.
I de fall där ärendet går vidare till SKK: s disciplinnämnd kan åtgärder vidtagas såsom registreringsförbud, varning eller uteslutning ur organisationen. Detta händer dock ytterst sällan.
(Copyright © Text Svenska Kennelklubben)

För kontakt med kennelkonsulent ring Svenska Kennelklubben 08-7953000.

Inger Jansson har det övergripande ansvaret för Jämtland/Härjedalen tel: 063-125013
Tony Folin, ansvarar för Bräcke kommun mail: tonyfolin@gmail.com


© 2007 Jämtland Härjedalens KennelKlubb / Artmaster's Design